سحرجونم
سحر

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
سحر افتاده
20

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
سلام ازتمام کسانی نظر دادن تشکر میکنم چه خوب چه بد.***
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
زوجهای ا
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
زوجهای ایرانی
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
ارغوان(زمونه
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
اخرین عشق
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
حسنا جون
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
یک احساساتی هست،

یک چیزهایی هست که نه می شود به دیگری فهماند،

نه می شود گفت.

آدم را مسخره می کنند،

هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند.


ولی نظربدبد.همتون دوست دارم.(بخصوص دختر پرحرف)

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
دختر مزرعه
دختر مزرعه
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
این وبلاگ فروشی است؟


fortahafor@gmail.com

[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
برای تو سحر
بیهوده انتظار تو را دارم
دانم دگر تو بازنخواهی گشت

هر چند

اینجا بهشت شاد خدایان است

بی تو برای من
این سرزمین غم زده زندان است
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
ماتم .....من برای ....س....
ماتم
ســـوم
هفتــــم
چهلـــم
ســـــال . . .
چنـــد ســــال دیگــــر
بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
سوم از راست سحر افتاده تشریف دارن
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
پشت سری سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
بانو سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
وسطی خانم وبانو سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
اولی از راست بانو سحر افتاده
 
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
دنیا فقط سحر افتاده
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
چشم زن
[ ] [ ] [ طاها ] [ ]
تعداد کل صفحات :your pages

1 2 3 4 5 6 7 ... تماس با من

دریافت کد جدول لیگ برتر فوتبال ایران و جهان